FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०८० माथिको संशोधन ८०/८१ 03/10/2024 - 16:18 PDF icon आर्थिक ऐनम संशोधन.pdf
रोशी गाउँपालिकाको बुद्धचित्त फल दाना विक्रि तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, दोस्रो संशोधन सहीत, २०८० ८०/८१ 09/11/2023 - 13:52 PDF icon बुद्धचित्त फलदाना.pdf
रोशी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/11/2023 - 11:58 PDF icon एम्बुलेन्स.pdf
रोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/18/2023 - 12:31 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
रोशी गाउँपालिकाको सुशासन तथा विकास समिति(गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 12:48 PDF icon CamScanner 07-16-2023 11.13.pdf
रोशी गाउँपालिकाको विधायन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 12:46 PDF icon CamScanner 07-16-2023 11.19 (1).pdf
रोशी गाउँपालिकाको लेखा समिति गठण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/08/2023 - 16:23 PDF icon CamScanner 07-08-2023 16.16.pdf
रोशी गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका ७९-८० 07/05/2023 - 16:55 PDF icon आन्तरिक प्रणाली.pdf
विषयगत समितिहरुको कार्य संचालन कार्यविधि ७९-८० 05/07/2023 - 10:41 PDF icon विषयगत समिति.pdf
शिक्षक स्वैच्छिक अवकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/07/2023 - 12:11 PDF icon शिक.pdf

Pages